O nas

Wszystko zaczęło się 25 marca 2013 r., kiedy to na Facebooku powstała strona „STOP wycince drzew we Wrocławiu” jako reakcja na doniesienia Gazety Wrocławskiej o tym, że na wiosnę służby miejskie wytną ponad 1000 drzew (link). Od tego czasu administratorzy strony informowali o kolejnych wycinkach w mieście, a także pokazywali zielony Wrocław na archiwalnych zdjęciach.

Jesienią 2013 roku miały miejsce dwa krytyczne wydarzenia, które ostatecznie zapoczątkowały ruch obrońców drzew we Wrocławiu. Pierwszym z nich była wycinka ponad 300 drzew z bulwarów w centrum miasta (Dunikowskiego, Zienkiewicza i Kaczyńskich) w związku z modernizacją wrocławskiego węzła wodnego. Drugim wycinka drzew przy dworcu PKS, łącznie z ponad stuletnim pięknym, zdrowym dębem – młodszym bratem pomnikowego Przewodnika. Więcej o tym wydarzeniu przeczytasz TU. W obu przypadkach na miejsce wycinki przyszli mieszkańcy, aby pożegnać drzewa oraz zapalić symboliczny znicz.

Wydarzenia te doprowadziły do spotkania 6 stycznia 2014 r. mieszkańców poruszonych skalą wycinek. Mieszkańcy postanowili działać na rzecz ochrony drzew w mieście.

Spotkanie to zaowocowało kolejnymi, których wynikiem było napisanie listu otwartego do Prezydenta Wrocławia w sprawie natychmiastowego zaprzestania wycinek drzew. Przez kolejne tygodnie mieszkańcy zbierali podpisy pod listem, by ostatecznie 25 lutego 2014 wręczyć Rzecznikowi Urzędu Miasta list otwarty podpisany przez prawie 1300 wrocławian.

W liście otwartym postulowaliśmy o:

  1. Natychmiastowe zatrzymanie masowej wycinki drzew w obrębie gminy Wrocław.
  2. Zaprzestanie traktowania wycinki drzew jako źródła planowanych wpływów do budżetu miasta.
  3. Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji drzewostanu zintegrowanej z monitoringiem zmian zachodzących w zasobach zieleni miejskiej oraz publicznie udostępnienie bazy danych.
  4. Zapewnienie powszechnego dostępu do aktualnych informacji o prowadzonych inwestycjach i planowanych wycinkach w ich następstwie, z uwzględnieniem szczegółowych danych odnośnie liczby drzew, ich lokalizacji, wieku, składu gatunkowego oraz ujawnienia pełnej decyzji o ich wycince (pełna informacja w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego).
  5. Utworzenie skutecznego systemu nadzoru nad drzewostanem, któremu zagraża zniszczenie w następstwie prac budowlanych lub nieprawidłowych prac pielęgnacyjnych.

W międzyczasie, 15.lutego 2014 r., 15 mieszkańców zaangażowanych w ochronę drzew, powołało do życia Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miastoDrzew”.