WBO 2019 – projekt #428 i #440

Zieleń dla Wrocławia – etap II – projekt #428

W pierwszym etapie zgłosiliśmy 22 lokalizacje, a ponieważ powstały dla nich dokumentacje kompleksowe i bogate (niestety droższe, często o wiele, w realizacji), to w tym roku walczymy o kolejny etap „Zieleni dla Wrocławia” we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim pod numerem #428.

Co proponujemy?

Zieleń dla Wrocławia – etap II obejmuje realizację 6 parków kieszonkowych lub enklaw zieleni. Oprócz nowych nasadzeń drzew pojawią się w nich także krzewy, kwiaty oraz mała architektura, by można było odpocząć, ale również spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Znaleźliśmy odpowiednie lokalizacje w różnych rejonach miasta, dla których są już gotowe dokumentacje projektowe. Dzięki waszym głosom, w tych miejscach mogą powstać oazy zieleni:

  • Stysia/Owsiana, Śródmieście Południowe
  • Zielińskiego/Szczęśliwa, Śródmieście Południowe
  • Barlickiego/Pestolazziego, Ołbin
  • Orzechowa, Gaj
  • Krzywoustego, Psie Pole
  • Tczewska, Kowale

Stojące przed nami wyzwania klimatyczne sprawiają, że powinniśmy dbać, by w miastach było jak najwięcej zieleni. Ważne jest, by zieleń była zróżnicowana, nie tylko z estetycznego punktu widzenia, ale z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności – dająca pokarm i schronienie różnym organizmom. Nie mniej istotne jest to, że ludzie potrzebują roślinności w swoim otoczeniu – zarówno ze względu na jej pozytywne oddziaływanie na stan fizyczny i psychiczny człowieka, ale też jako przyjazne miejsca spotkań i odpoczynku.

Projekt „Zieleń dla Wrocławia – etap II” wychodzi naprzeciw tym potrzebom.
Jego realizacja wpłynie też pozytywnie na integrację mieszkańców wokół nowych zielonych miejsc oraz lokalny klimat (chłodzenie latem, filtrowanie powietrza).

Chronimy drzewa Wrocławia – zabezpieczenie zieleni przyulicznej na południu miasta – projekt #440

Co proponujemy:

Projekt #440 Chronimy drzewa Wrocławia – zabezpieczenie zieleni przyulicznej na południu miasta zakłada zabezpieczenie ok. 400 drzew w celu uniemożliwienia rozjeżdżania korzeni przez pojazdy zatrzymujące się w obrębie mis korzeniowych, jak również zadeptywania zieleni przez pieszych.

Proponujemy oddanie drzewom przestrzeni potrzebnej dla zapewnienia im spokojnego funkcjonowania: nasadzenia towarzyszące (np. krzewy, byliny), a w miejscach szczególnie narażonych – wygrodzenia i bariery drogowe.

Dojrzałym drzewom w mieście jest szczególnie ciężko. A są bardzo potrzebne i spełniają więcej użytecznych funkcji niż młode sadzonki.
Ubijanie gleby (np. przez parkujące samochody) znacznie pogarsza stan drzew, uniemożliwiając im oddychanie.
Drzewa w miastach duszą się, co jest jedną z głównych przyczyn ich zamierania.
Częstym zjawiskiem jest mechaniczne uszkadzanie pnia drzewa czy wyciek płynów eksploatacyjnych z samochodów, które powodują skażenie gleby toksycznymi substancjami.
Również pasy zieleni niskiej pełnią ważną rolę antysmogową (krzewy są w stanie pochłaniać toksyny na poziomie rur wydechowych), stanowią schronienie i rezerwuar pokarmu dla różnych zwierząt, zapobiegają spływowi wód opadowych i obniżają temperaturę otoczenia.

Kiedy i jak głosować?

Głosowanie rusza 20 września i potrwa do 7 października. Można głosować wypełniając formularz przez internet (strona WBO) lub papierowo w wyznaczonych miejscach – w urzędach i bibliotekach publicznych.

Uwaga! Głosy można oddać tylko na 2 projekty:

  • 1 ponadosiedlowy (Zieleń dla Wrocławia – etap II – 428)
  • 1 osiedlowy (Chronimy drzewa Wrocławia – zabezpieczenie zieleni przyulicznej na południu miasta – 440)

Kim jesteśmy?

Chcemy, aby Wrocław był zielonym, przyjaznym miastem. W 2014 roku założyliśmy Stowarzyszenie Ochrony Drzew „miastoDrzew”.
Interweniujemy w urzędach, monitorujemy wycinki, pomagamy mieszkańcom. Co roku przygotowujemy projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, które dzięki mobilizacji mieszkańców wygrywają i są realizowane przez miasto.

Namawiamy Cię – zagłosuj na nasze projekty (#428 i #440) i namów do tego znajomych i rodzinę!

Pamiętaj, posadzone w przestrzeni publicznej drzewa przyczyniają się do poprawy jakości życia każdego z nas. Poza funkcją estetyczną pełnią w mieście szereg ważnych funkcji: produkują tlen, nawilżają i oczyszczają powietrze, ułatwiają retencjonowanie wody i obniżają temperaturę w czasie upałów. Odpoczynek wśród zieleni uspokaja i pomaga zregenerować siły witalne.