Zabezpieczenie drzew podczas remontu chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich

Zaniepokojeni stanem drzew podczas prowadzonego przez ZDiUM remontu chodnika przy ul. Powstańców Śl. na wysokości numerów 118-120 wystosowaliśmy 30 listopada 2015 r. zapytanie do ZZM w sprawie zabezpieczenia drzew na terenie inwestycji oraz domagaliśmy się interwencji. Czytaj więcej →

Spotkanie grupy dialogu społecznego ds. zieleni na temat pielęgnacji drzew

W dniu 11 grudnia 2015 r. w EkoCentrum Wrocław odbyło się kolejne spotkanie Grupy dialogu społecznego ds. zieleni. Tym razem było poświęcone pielęgnacji drzew we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek Urzędu Miasta odpowiedzialnych za zieleń, Zarządu Zieleni Miejskiej, organizacji pozarządowych, architekci krajobrazu.

Podczas spotkania głos zabrała przewodnicząca Stowarzyszenia MiastoDrzew Aleksandra Zienkiewicz wygłaszając prezentację na temat przykładów nieprawidłowej pielęgnacji drzew na terenie naszego miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną podczas GDS prezentacją.

Czytaj więcej →