Uwagi Stowarzyszenia „miastoDrzew” do rozporządzenia ws. pomników przyrody

Pod koniec września br. Minister Środowiska przedstawił projekt Rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. Wzięliśmy udział w konsultacjach tego dokumentu, bo naszym zdaniem, jego treść nie do końca wychodzi naprzeciw ochronie najcenniejszych drzew.

Przede wszystkim odnieśliśmy się do minimalnych obwodów drzew, które mają stanowić kryterium ochrony pomnikowej. Opierając się na analizie drzew pomnikowych Dolnego Śląska przeprowadzonej przez Fundację EkoRozwoju doszliśmy do wniosku, że aż 25% tych drzew nie spełnia kryterium ochrony pomnikowej. W ustawie zastosowano medianę rozmiarów drzew pomnikowych jako podstawę do rekomendowania rozmiarów granicznych. W naszym przekonaniu nie jest to adekwatne, ponieważ pozostawia co najmniej połowę drzew pomnikowych poniżej kwalifikującego progu. Przykładowo w mieście Lądek Zdrój na 87 drzew pomnikowych tylko cztery spełniają nowe limity. Bardziej odpowiednie byłoby zaproponowanie mediany obniżonej o odchylenie standardowe, co zapewniłoby objęcie limitem niemal wszystkich, poza najcieńszymi, ustanowionych pomników przyrody. Proponujemy przesunięcie całej tabeli granicznych obwodów o kategorię w dół (czyli o 50 cm), co pozwoli na objęcie obwodów odpowiadającym większości istniejących pomników przyrody Jako minimum proponujemy obniżenie o 50 cm wymaganych obwodów dla następujących gatunków: brzoza, dąb, grab, jesiony, kasztanowiec, lipy, platan, sosna zwyczajna, wiązy, topole gatunków rodzimych.

W związku z faktem, że paragrafie 2 Rozporządzenia przedstawiono dwa kryteria uznawania obiektów za pomniki przyrody (obwód oraz kryterium jakościowe), bez jednoznacznego wskazania, czy są to kryteria, które obiekt ma spełnić łącznie czy wystarczy jedno z nich, zawnioskowaliśmy, aby potraktować je oddzielnie. Zaproponowaliśmy, aby nadać pierwszemu zdaniu paragrafu 2 brzmienie: „Za pomniki przyrody mogą zostać uznane drzewa spełniające przynajmniej jedno z poniższych kryteriów”.

Zawnioskowaliśmy również, by do kryteriów jakościowych (§ 2. pkt 2) dodać: „należące do gatunków rzadko występujących, w tym objętych ochroną gatunkową; należące do rzadko występujących odmian gatunków; stanowiące siedliska roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących”.

Chcielibyśmy także, aby w Rozporządzeniu doprecyzowano sposób obliczania obwodów dla drzew wielopiennych oraz drzew bez pni. Kolejną sprawą jest włączenie do rozporządzenia paragrafu dotyczącego roślin pnących (np. bluszcz), które aktualnie mogą być uznawane za pomniki przyrody, a w projekcie rozporządzenia nie zostały uwzględnione. Na terenie Wrocławia znajdują się dwa takie obiekty: na pl. Św. Macieja oraz przy ul. Pasteura.

Pełna treść uwag w pliku poniżej. Mamy nadzieję, że zostaną one uwzględnione.

Uwagi Stowarzyszenia „miastoDrzew” do rozporządzenia ws. pomników przyrody

platan

Zielone projekty w WBO2017

W tym roku przygotowaliśmy i złożyliśmy do WBO ogólnomiejski projekt #675 „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!” – informacje o naszym projekcie znajdziecie TU. Do 2 października będziemy Was namawiać, byście oddali na niego swój głos, namówili do tego rodzinę i znajomych.

Pamiętajcie, że w WBO możecie oddać dwa głosy na projekty ogólnomiejskie oraz dwa głosy na projekty rejonowe, po jednym na projekt mały (do 250 000 zł) oraz duży (do 750 000 zł). Poniżej przedstawiamy listę wybranych przez nas i popieranych projektów lokalnych z różnych rejonów Wrocławia. Są to projekty zgłoszone w kategorii zieleń i rekreacja.

Szczególną uwagę zwracamy na małe projekty rejonowe o tytule „Zdrowe drzewa dla Wrocławia”. Ich celem jest uratowanie wrocławskich drzew przed plagą jemioły, która osłabia drzewa i w konsekwencji jest przyczyną ich wycinki. Łącznie zgłosiliśmy 9 takich projektów, w sumie zakładają one odjemiołowienie 2 647 drzew w dziewięciu rejonach Wrocławia.

Więcej głosów na zielone projekty – to więcej zieleni w mieście!

Nr 1: Nadodrze, Ołbin, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Świdnickie

Duży:
586 Park kieszonkowy na Starym Mieście (Kazimierza Wlk. / Plac Świętego Krzysztofa / Biurowiec „Dominikański”)

Mały:
237 Kameralny Park Kieszonkowy – rewitalizacja zaniedbanego terenu w kwartale ulic Sienkiewicza, Matejki, Prusa, Świętokrzyska
557 Ożywienie skweru u zbiegu ulic Sępa Szarzyńskiego i Rozbrat. Stwórzmy przestrzeń przyjazną mieszkańcom! – uporządkowanie terenu i nasadzenia zieleni
705 Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły i korekcja drzew młodych w centrum i śródmieściu

Nr 2: Karłowice-Różanka, Kleczków

Mały:
721 Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną metodą na Karłowicach, Różance i Kleczkowie

Nr 3: Zacisze-Zalesie-Szczytniki, Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice, Kowale, Strachocin-Swojczyce-Wojnów

Duży:
481 Drzewa dla zielonego Sępolna

Mały:
325 „Swojczycki Park Czarna Woda” – łódka, kajak, relaks… – etap 2
729 Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną metodą na Wielkiej Wyspie, Kowalach, Strachocinie, Wojnowie, Swojczycach

Nr 4: Osobowice-Rędzin, Świniary, Lipa Piotrowska, Widawa, Polanowice-Poświętne-Ligota, Sołtysowice

Mały:
707 Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew na Osobowicach-Rędzinie, Świniarach, Lipie Piotrowskiej, Widawie, Polanowicach-Poświętnem-Ligocie oraz Sołtysowicach

Nr 5: Pawłowice, Psie Pole-Zawidawie

Duży:
635 Psie Pole dla ludzi – mniej betonu, więcej drzew i zadbanej zieleni

Mały:
743 Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną metodą na Psim Polu, Zawidawiu i Pawłowicach

Nr 6: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice

Mały:
696 Zróbmy sobie chodnik!
710 Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną metodą na Księżu, Brochowie, Przedmieściu Oławskim i Bieńkowicach

Nr 7: Huby, Gaj, Tarnogaj

Duży:
456 Zielona Ściana osiedla Gaj

Nr 8: Ołtaszyn, Wojszyce, Jagodno

Duży:
409 Park Wojszyce – Etap I

Mały:
484 II etap rewitalizacji terenu zielonego przylegającego do dawnej siedziby Domu Kultury na Ołtaszynie

Nr 9: Gajowice, Powstańców Śląskich, Borek

Duży:
232 Pimpkowy park przy kwaśnym źródełku
328 Krzewy i kwiaty na Powstańców – ogród miejski w centrum miasta
354 11200 m2 zieleni – skwer i park na Śródmieściu Południowym [etap 1]
579 „Górka PaFaWag – Drugie Życie” Etap III
636 Park Uśmiechu na Borku
647 Zieleń na Szczęśliwej

Mały:
738 Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną metodą na Gajowicach, Powstańców Śląskich i Borku

Nr 10: Grabiszyn-Grabiszynek, Krzyki-Partynice, Oporów, Klecina

Duży:
377 Zielona ul. Petuniowa (zieleń + parking)

Mały:
486 Akcja Plac – Park kieszonkowy – Przyjaźni/Krzycka
709 Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew na Grabiszynie, Grabiszynku, Oporowie, Klecinie i Krzykach

Nr 12: Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn., Gądów-Popowice Płd., Szczepin

Duży:
74 Kozanowski park wypoczynku, sportu i zabawy – etap 1
220 Park Leonarda da Vinci na Gądowie Małym

Mały:
60 Serce Szczepina dla Juniorów. Plac zabaw dla dzieci starszych na skwerze miedzy Inowrocławską, Zachodnią i Mł. Techników
155 Kozanowski park wypoczynku, sportu i zabawy
181 Osiedle drzew – Gądów Mały
717 Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew na osiedlach Szczepin, Popowice, Gądów, Pilczyce i Kozanów
725 Zielona ściana na Pilczycach – ogród wertyklany

Nr 13: Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec

Duży:
368 Żernicki Park Sportu i Rekreacji we Wrocławiu

Mały:
516 Oaza – Buczacka (okolice Rakietowej i Stanisławowskiej, nad Kasiną)

Nr 14: Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie

Duży:
558 Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ulicy Maślickiej, budowa m.in. utwardzonych ścieżek, oświetlenia, placu zabaw oraz nowych nasadzeń.
631 EKOpark Stabłowice

Mały:
531 Zielona strefa dla mieszkańców na Stabłowicach – cz.1

 

Głosujcie już dziś!

olesya-grichina-218176a