Liderka „miastoDrzewu” o idei WBO i zielonym pikniku

Rusza realizacja zeszłorocznego projektu z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego – „Drzewa dla Wrocławia” nr 710. Aleksandra Zienkiewicz, pomysłodawczyni tego projektu, opowiedziała o tym w rozmowie z reporterem Radia Gra. Do końca roku mają zostać zrealizowane wszystkie nasadzenia drzew i krzewów, w sumie ma być ich więcej niż planowano pierwotnie w projekcie.

Aleksandra Zienkiewicz również w tym roku złożyła i promuje, wraz z członkami Stowarzyszenia „miastoDrzew”, ogólnomiejski projekt do WBO2017  nr 675 „Zieleń dla Wrocławia – parki kieszonkowe, nasadzenia, enklawy zieleni w całym mieście!”. W projekcie tym zakładamy powstanie ponad 20 parków kieszonkowych i enklaw zieleni w różnych rejonach miasta. Szczegółowe informacje TUa na mapce po prawej stronie ekranu proponowane lokalizacje.

W ramach promocji tegorocznego projektu – zapraszamy wszystkich na piknik na Bulwarze Fryderyka Joliot-Curie, który odbędzie się w sobotę 23 września 2017 r. w godz. 11:00-14:00. Podczas pikniku opowiemy o projekcie, pojawią się także liderzy innych zielonych projektów do WBO2017. W tym czasie na bulwarze zostaną posadzone platany, które pojawią się tam dzięki wygranemu w 2016 r. projektowi #710. Więcej informacji o pikniku TU.

Posłuchajcie całej rozmowy!

piknik

Kategoria: WBO