Jak uzyskać informację nt. wyciętych drzew?

Jeśli w Twojej okolicy wycinane są drzewa możesz sprawdzić, czy działanie to jest legalne. W tym celu skieruj wniosek do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta z prośbą o udostępnienie dokumentacji związanej z wycinką. Taki wniosek może skierować każdy, nie trzeba być przedstawicielem organizacji ekologicznej, czy mieszkańcem miasta.

Wniosek może mieć formę elektroniczną, przykładowy wzór wniosku poniżej:

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnoszę o przesłanie mi kopii wniosku i decyzji w sprawie wycinki drzew przy ulicy Szymborskiej w Nazwa Miejscowości wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 391 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, proszę o przesłanie odpowiedzi na powyższe pytania na adres poczty elektronicznej xx@yy.pl.

Z poważaniem,
…..

Wniosek należy wysłać na adres wsr@um.wroc.pl i cierpliwie oczekiwać na odpowiedź.

Jeśli sprawa jest pilna, należy udać się osobiście do Wydziału Środowiska i Rolnictwa, który mieści się przy ul. Bogusławskiego 8-10 lub zadzwonić: 71 777 91 00.

Za udostępnienie informacji o środowisku urząd pobiera się opłaty: 5 zł za wyszukanie do 10 dokumentów i 0,10 zł za zeskanowanie jednej strony. Opłatę trzeba uiścić na podany przez urząd nr konta bankowego i dopiero potem urząd wysyła informację.

Prawnicy uważają, że takie postępowanie jest  niezgodne z ustawą, bo nie można udostępnienia uzależnić od uiszczenia wcześniej opłaty,  jednak UM we Wrocławiu ma odmienną praktykę.

Życzymy powodzenia!

curie-3-2015.jpg