miastoDrzew proponuje współpracę Prezydentowi Wrocławia

W grudniu 2014 r. skierowaliśmy do Prezydenta Wrocławia list z propozycją współpracy na rzecz ochrony drzew w mieście.  Pod koniec stycznia przewodnicząca stowarzyszenia otrzymała zaproszenie na spotkanie z wiceprezydentem Adamem Grehlem.

Poniżej treść listu.

Wrocław, 17.12.2014 r.

Szanowny Pan
Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

składamy na Pana ręce gratulacje w związku z ponownym wyborem na stanowisko Prezydenta Miasta Wrocławia.

 

Cieszymy się z Pana deklaracji, że Wrocław będzie teraz miastem bardziej partycypacyjnym i otwartym na potrzeby mieszkańców. Wierzymy, że taka zmiana pozwoli naszemu miastu jeszcze lepiej się rozwijać  z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

 

Jako aktywiści stowarzyszenia działającego na rzecz ochrony drzew w mieście wiemy, że problem wycinek jest bliski sercu wielu wrocławian. To nie tylko kwestia przyrodnicza, czy krajobrazowa, ale także emocjonalna. Bliskość drzew jest jednym z wyznaczników jakości życia w mieście, dlatego powinny być ważnym elementem strategii rozwoju Wrocławia. Decyzje o wycince drzew, która jest środkiem ostatecznym, powinny być podejmowane wspólnie z mieszkańcami i ekspertami.

 

Mając na uwadze powyższe, wyrażamy gotowość do zaangażowania się w zmianę modelu zarządzania zielenią miejską we Wrocławiu. Chcielibyśmy zaprezentować Panu naszą wizję powołania Ogrodnika Miejskiego – osoby sprawującej pieczę nad skuteczną ochroną drzew, poprzez koordynację działań jednostek miejskich odpowiedzialnych za ten obszar tematyczny.

 

Wyrażamy gotowość do szerokiej współpracy z Panem Prezydentem i Urzędem Miejskim w tym zakresie, jak również w sposobach uspołecznienia procesu podejmowania decyzji o drzewach.

 

Prosimy o wyznaczenie terminu spotkania, na którym nakreślimy nasze pomysły i główne problemy, z którymi zwracają się do nas mieszkańcy. Zastanówmy się wspólnie nad możliwymi rozwiązaniami.

 

Łącząc wyrazy szacunku,

 

w imieniu członków Stowarzyszenia “miastoDrzew”.

 

Aleksandra Zienkiewicz
Przewodnicząca

 

Spotkanie miało miejsce 26. stycznia. Prezydent zapewnił, że i urzędowi i nam, mieszkańcom, chodzi o to samo – zielony Wrocław. Wymienił różne miejsca nasadzeń drzew na zachodzie Wrocławia w ostatnim czasie, np. w okolicach ul. Na Ostatnim Groszu, na Maślicach, w okolicach Mostu Milenijnego, w Parku Tysiąclecia, na Królewieckiej. Prezydent okazał się wielkim miłośnikiem platanów, co bardzo nas cieszy, gdyż jest to jeden z najbardziej charakterystycznych dla Wrocławia gatunków drzew. Zapewniał też, że zaprosi nasze stowarzyszenie na spotkanie Rady ds. Zieleni i Ekologii, gdy będzie na niej omawiany pomysł powołania Ogrodnika Miejskiego.

Wyrażamy nadzieję na lepszą niż do tej pory współpracę z Urzędem Miejskim na rzecz ochrony drzew w mieście.