Protest przy Bulwarze Dunikowskiego

13. listopada 2014 o godzinie 14:30 spotkaliśmy się, aby zaprotestować przeciwko „rewitalizacji” Bulwaru Dunikowskiego.

Mimo obietnic prezydenta o wstrzymaniu wycinania drzew nad Odrą, jest to kolejna zaplanowana dewastacja starodrzewu wrocławskich bulwarów. Kilkadziesiąt drzew ma zniknąć, a kilkadziesiąt kolejnych czeka niepewny los przesadzeń. Bulwar ma pokryć beton, bo projekty dopasowuje się do widzimisię „projektantów” i urzędników, zamiast do istniejącej cennej zieleni i założeń historycznych.

Już w czerwcu 2014 roku dopytywaliśmy Miejską Konserwator Zabytków o plany rewitalizacji bulwaru. Zaniepokoiła nas wizualizacja zwycięskiego projektu rewitalizacji Bulwaru Dunikowskiego (można ją obejrzeć TU). Była zbyt geometryczna i nawet bez dokładnych analiz można było zauważyć, że układ drzew jest inny niż obecny.

Wystosowaliśmy odpowiednie pismo:

dunikiowskiego-mkzNa pismo nie uzyskaliśmy odpowiedzi, do tematu wróciliśmy 28.10.2014 r. ponownie wysyłając zapytanie do Miejskiej Konserwator Zabytków:

Jako stowarzyszenie zajmujące się ochroną drzew w mieście wyrażamy swoje zaniepokojenie losem drzew podczas rewitalizacji Bulwaru Dunikowskiego.
W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej [art. 2 ust. 1, art 10 ust. 1]  wnioskujemy o przesłanie Stowarzyszeniu Ochrony Drzew „miastoDrzew” dokumentów powstałych w związku z  planowaną rewitalizacją Bulwaru Dunikowskiego we Wrocławiu, tj.:

– wniosek o wycinkę drzew na ww. bulwarze wraz z załącznikami

– pozwolenie konserwatorskie na wycinkę drzew i krzewów wraz ze wszystkimi załącznikami do tego pozwolenia

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz z 391 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego powyższe dokumenty proszę przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy Stowarzyszenia miastoDrzew:   miastodrzew@gmail.com

Proszę  o odpowiedz bez zbędnej zwłoki, jako że wniosek o te informacje składaliśmy już 18 czerwca 2014 r., jeszcze zanim wydano decyzję.
Bardzo szybko uzyskaliśmy odpowiedź na to zapytanie otrzymując skan decyzji wydanej 10.10.2014 r.
Wynikało z niej m.in. że jedynym argumentem wycinki 17 drzew była „kolizja z planowaną inwestycją Rewitalizacja Bulwaru X. Dunikowskiego”.