Problemy z zielenią we Wrocławiu

Na pierwsze spotkanie  Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni, które odbyło się dnia 18.09.2014 r. przygotowaliśmy wystąpienie w którym zawarliśmy najistotniejsze naszym zdaniem problemy z zielenią we Wrocławiu.

Problemy podzieliliśmy na dwie grupy:

I. Sprawy bezpośrednio związane z drzewami i zadrzewieniem Wrocławia

1. Zbyt duża liczba wyciętych / zbyt mała liczba nasadzonych – sumarycznie na przestrzeni kilku lat intensywnie maleje liczba drzew w mieście

2.  Często nieprawidłowa, niefachowa i niezgodna z prawem pielęgnacja drzew

3.  Jemioła na drzewach – zaniedbane drzewa. Później – jemioła jako powód do wycinek.

4. Nasadzenia o złej jakości – drzewa z wadami pojawiają się jako nowe nasadzenia, brak fachowego nadzoru na niedawno posadzonymi drzewami (np. Nowy Targ)

5.  Uszkodzenia mechaniczne drzew (np. prace remontowo-budowlane; podkaszanie traw) – niefachowe wykonywanie robót i niewystarczający nadzór nad wykonawcami

6. Nieprawidłowe zabezpieczanie drzew (prace remontowo-budowlane)

7.  Nieusuwanie realnie niebezpiecznych konarów/drzew lub martwych drzew

8.  Brak nasadzeń dużych drzew przy nowych inwestycjach

9. Bardzo często brak nasadzeń kompensacyjnych zlokalizowanych w miejscach wycinek (np. nasadzenia kompensacyjne za dane drzewo pojawia się w innej dzielnicy)

II. Sprawy pośrednio związane z drzewami i zadrzewieniem Wrocławia

1. Zła komunikacja:
a) z urzędem (WŚIR/MKZ) – treść, czas udzielania informacji;
b) wewnątrz urzędu, np. między wydziałami

2.  Brak przeznaczonej dla mieszkańców informacji w terenie poprzedzającej wycinki drzew (nieliczenie się z mieszkańcami!)

3.  Brak efektywnie dostępnej informacji w publicznym wykazie – np. słaba jakość informacji w ekoportal.gov.pl (np. Nie podawanie dokładnej lokalizacji planowanych wycinek; informacje umieszczane z opóźnieniem)

4.  Ogólnikowe, nierzetelne argumentowanie decyzji o wycinkach (niedostatecznie udokumentowane) – nieangażowanie fachowców.

5. Niebranie pod uwagę zielonej infrastruktury (drzew) – np. przy tworzeniu planów miejscowych

6.  Nierealizowanie założeń obowiązujących planów miejscowych (MPZP).

7.  Decyzje nakazujące nasadzenia kompensacyjne zazwyczaj nie precyzują gatunku, rozmiaru, lokalizacji nowych drzew. Czy ich realizacja jest weryfikowana?

 

drzewo-m-warszawski