Spotkanie grupy dialogu społecznego ds. zieleni na temat pielęgnacji drzew

W dniu 11 grudnia 2015 r. w EkoCentrum Wrocław odbyło się kolejne spotkanie Grupy dialogu społecznego ds. zieleni. Tym razem było poświęcone pielęgnacji drzew we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek Urzędu Miasta odpowiedzialnych za zieleń, Zarządu Zieleni Miejskiej, organizacji pozarządowych, architekci krajobrazu.

Podczas spotkania głos zabrała przewodnicząca Stowarzyszenia MiastoDrzew Aleksandra Zienkiewicz wygłaszając prezentację na temat przykładów nieprawidłowej pielęgnacji drzew na terenie naszego miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z przedstawioną podczas GDS prezentacją.

 

md-prezentacja

Pielęgnacja drzew we Wrocławiu >>

 

Najważniejsze problemy z pielęgnacją drzew we Wrocławiu:

• brak wiedzy i świadomości tego, co jest potrzebne drzewom, a co im szkodzi u zarządców i właścicieli nieruchomości oraz wykonawców robót,

• zbyt częste usuwanie i skracanie żywych gałęzi,

• zbyt częste cięcia konarów o dużych średnicach,

• cięcia konarów i grubych gałęzi przy pniu,

• zbyt często drzewa po wielu zabiegach pielęgnacyjnych są zdeformowane, mają zbyt mocno podkrzesane gałęzie,

• wykonywanie niepotrzebnych zabiegów (skracanie lub usuwanie całych żywych gałęzi), przy jednoczesnym nie wykonaniu zabiegów pożądanych (np. usunięcie jemioły),

• pozostawianie tzw. tylców – kikutów konarów bez gałęzi prowadzącej,

• pozostawianie rozwidleń V-kształtnych, które grożą rozłamaniem drzewa,

• zaniechanie zabiegów pielęgnacyjnych (lub nieprawidłowe zabiegi) w młodym wieku drzewa, co powoduje, że w późniejszym wieku trzeba dokonywać radykalnych cięć, które osłabiają drzewo i wpływają negatywnie na jego wygląd,

• ogławianie.

 

Co można zrobić, by poprawić stan drzew we Wrocławiu?

• broszura nt. pielęgnacji drzew wysłana do zarządców nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowych oraz wykonawców robót; do rozważenia wysłanie do właścicieli domów jednorodzinnych,

• jak najbardziej dokładne zapisy w specyfikacji przetargowej,

• przetargi na pielęgnację konkretnych drzew, którym potrzebne są konkretnie określone zabiegi (przetargi na utrzymanie terenów zielonych powinny obejmować tylko pielęgnację zieleni niskiej i krzewów, również konkretnie określoną, żeby np. nie zdarzało się koszenie trawy w czasie trwania suszy),

• propagowanie dobrych praktyk,

• nadzór nad prowadzonymi robotami, aby w porę móc zareagować,

• powierzanie prac pielęgnacyjnych osobom/firmom doświadczonym, z dobrymi referencjami,

• współpraca z doświadczonymi arborystami, którzy określą konkretny zakres robót dla konkretnych drzew (szczególnie ważne dla terenów objętych ochroną konserwatorską, parków, skwerów, miejsc wyeksponowanych),

• działania edukacyjne.