Zabezpieczenie drzew podczas remontu chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich

Zaniepokojeni stanem drzew podczas prowadzonego przez ZDiUM remontu chodnika przy ul. Powstańców Śl. na wysokości numerów 118-120 wystosowaliśmy 30 listopada 2015 r. zapytanie do ZZM w sprawie zabezpieczenia drzew na terenie inwestycji oraz domagaliśmy się interwencji.

Szanowni Państwo,

od ponad tygodnia przy ul. Powstańców Śląskich na wysokości numerów 118-120 trwa remont chodnika. Chodnik faktycznie nadaje się do wymiany, ale sposób w jaki jest realizowana inwestycja i traktowane są drzewa jest wysoce niepokojący.

Pnie drzew nie są zabezpieczone w żaden sposób, płyty z podbudową ściąga koparka, wykonywane jest głębokie korytowanie pod nowe krawężniki – wszystko to w odległości ok. 0,5 m od pni drzew (w załączeniu zdjęcia). Prace te powodują uszkodzenie korzeni drzew. Mogą też zostać uszkodzone pnie przez brak zabezpieczenia, jeśli uderzy w nie jakiś sprzęt (mogą powstać pęknięcia i rany, przez które będą wnikać patogeny).

Domagamy się interwencji odpowiednich organów oraz właściwego zabezpieczenia drzew podczas realizowanej przez ZDiUM inwestycji. Prezydent Wrocławia wielokrotnie publicznie deklarował, iż docenia rolę drzew w mieście – niestety, deklaracje te nie mają odzwierciedlenia w sposobie traktowania drzew przed podległe mu miejskie jednostki. A przecież to one powinny dawać dobry przykład dla innych inwestorów – jak właściwie dbać o drzewa na placach budowy.

Do pisma załączyliśmy zdjęcia:

201512_powst_sl_foto_PRZED3

201512_powst_sl_foto_PRZED2

201512_powst_sl_foto_PRZED1

Po około dwóch tygodniach doczekaliśmy się odpowiedzi – dowiedzieliśmy się, że w wyniku naszej interwencji przeprowadzona została wizja terenowa przez pracownika ZZM, która potwierdziła nieprawidłowości. Otrzymaliśmy pismo jakie ZZM przesłał do ZDiUM wskazując w nim na uchybienia w zabezpieczeniu drzew podczas remontu i informując, że firma odpowiedzialna za prace została poinformowana o konieczności prawidłowego zabezpieczenia drzew.

201512_powst_sl_pismo_zzm

Czy podjęte zostały jakieś działania? Sprawdziliśmy, że drzewa zostały lepiej osłonięte, jednak czy spełnia to ogólnie przyjęte standardy zabezpieczania drzew? Czy takie zabezpieczenie drzew sprawi, że w dobrym stanie przetrwają inwestycję?

201512_powst_sl_foto_PO

Podziękowaliśmy za podjęcie interwencji i skierowaliśmy do ZZM kolejne zapytanie:

Czy Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi nadzór nad pracami prowadzonymi ze zlecenia ZDiUM?

Wydaje się to bardzo potrzebne, skoro wykonawcy łamią ustalenia ze wszelkich opinii i decyzji. Do tej pory czekamy na odpowiedź..