STANOWISKO STOWARZYSZENIA MIASTODRZEW WS PROPONOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Właśnie w Sejmie procedowane są skandaliczne zmiany w prawie dotyczącym ochrony drzew, w trybie ekspresowym, nie dając szansy wypowiedzenia się Suwerenowi. Polska przyroda jest dziedzictwem i bogactwem narodowym, dobrem wspólnym wszystkich Polaków. Ochrona środowiska jest zaś obowiązkiem władz publicznych, które powinny prowadzić politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74. Konstytucji RP).

Jak to się ma do planowanych zmian? Ustawa drastycznie zawyża obwody drzew, dla wycięcia których nie będzie trzeba uzyskiwać zezwolenia na wycinkę. Ofiarą mogą paść 50-letnie platany i 30-letnie kasztanowce (drzewa do 100 cm w obwodzie) , czy 40-letnie buki (do 50 cm w obwodzie)1.

Proponowane zmiany pozwolą też na wycinkę bez zezwolenia (a nawet informacji!) 100-letnich dębów w prywatnym ogrodzie, które właściciel odziedziczył albo nabył, ale nie zasadził. Czy prymat wykonywania prawa własności przez właściciela danej nieruchomości powinien być bezwzględny? Czy prawo Polaków do życia w czystym środowisku i do zachowania krajobrazu kulturowego jako dobra wspólnego nie powinno być ważniejsze?

Nowelizacja zagrozi też drzewom alejowym – projekt decyzji o wycince nie będzie bowiem musiał być uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, a doświadczenia z początku XXI w. pokazują, że w gminach wiejskich (gdzie znajduje się większość alej) rzadko bierze się pod uwagę wartości przyrodnicze i kulturowe alei. To może oznaczać powrót masowego wycinania drzew alejowych, znaku rozpoznawczego krajobrazu szczególnie Mazur i Polski Zachodniej.

Proponowane zmiany przepisów nie tylko zniosą kontrolę nad wycinką drzew, nie tylko uniemożliwią określenie skali wycinki, a co za tym idzie – skali koniecznej kompensacji i nie tylko ograniczą wpływy samorządów z tytułu opłat. Ta nowelizacja ograbi wszystkich Polaków, nas, nasze dzieci i przyszłe pokolenia z dobrodziejstw płynących z bliskości zieleni.

Proponowana zmiana Ustawy o ochronie przyrody nie ma nic wspólnego z jej faktyczną ochroną. Jako Stowarzyszenie miastoDrzew, od 2014 roku walczące o wrocławskie drzewa, nie zgadzamy się na nią. Dlatego apelujemy do Posłów i Posłanek, do Senatorów i Senatorek o odrzucenie tej nowelizacji lub jej głęboką zmianę, która naprawdę pozwoli na ochronę drzew w gminach.

Aleksandra Zienkiewicz
Przedstawicielka stowarzyszenia

1  obliczenie wieku drzewa na podstawie obwodu pnia za prof. dr Longinem Majdeckim

tree-962446_1280